GIỚI THIỆU CHUNG

   Địa chỉ:  Ấp Nguyễn Út, xã Hòa Đông

Email :  stg-vinhchau-thhoadong2@edu.viettel.vn

Điện thoại :01668339198

 

Trường Tiểu học Hòa Đông 2 được Sáp nhập từ Trường Tiểu học Hòa Đông 2 và Tiểu học Hòa Đông 3 theo Quyết định số 1540/QĐ-UBND  ngày 02/8/2019 của Chủ tịch UBND thị xã Vĩnh Châu. Điểm chính đặt tại ấp Hòa Khởi, điểm lẻ ở ấp  Nguyễn Út, xã Hòa Đông, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng, gồm có 3 dân tộc: Kinh, Hoa, Khmer cùng sinh sống, học tập, trong đó dân tộc Khmer chiếm đa số ở điểm chính, là địa phương có sự phát triển về kinh tế, văn hóa, xã hội với địa hình giao thông thuận tiện, tạo điều kiện thuận lợi cho phụ huynh đưa rước con em đi học. Bên cạnh đó, phụ huynh quan tâm đến việc học tập của con em, đó là điều kiện cơ bản giúp nhà trường thực hiện tốt nhiệm vụ Giáo dục và Đào tạo thế hệ tr­ẻ.

Trong công cuộc công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước hiện nay giáo dục giữ vị trí quan trọng trong việc nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, góp phần vào công cuộc kiến thiết nước nhà. Tuy nhiên trong quá trình hoạt động nhà trường cũng gặp không ít khó khăn và thử thách nhất là tình trạng chất lượng giáo dục hiện nay chưa đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội. Để đạt được chất lượng giáo dục theo yêu cầu và bền vững, giải pháp mang tính lâu dài là xây dựng chất lượng trong nhà trường, nhằm xác định mức độ đáp ứng mục tiêu giáo dục, thấy được những điểm mạnh để phát huy, những điểm yếu và nguyên nhân để có những giải pháp phù hợp từng bước cải tiến chất lượng giáo dục theo yêu cầu và bền vững.Kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục nhằm xác định mức độ đáp ứng mục tiêu giáo dục trong từng giai đoạn của cơ sở giáo dục, qua đó nâng cao chất lượng giáo dục cũng như điều chỉnh giáo dục theo hướng tích cực nhằm hoàn thành mục tiêu giáo dục đặt ra. Mặt khác tự đánh giá đúng chất lượng của cơ sở sẽ giúp cho lãnh đạo các cơ sở giáo dục xác định được cơ sở mình đang đứng ở đâu trong chặng đường phát triển và có những định hướng nhất định trong chặng đường tiếp theo.

Để triển khai và hoàn thành tốt công tác tự đánh giá, nhà trường đã huy động tất cả các nguồn lực sẵn có. Thành lập Hội đồng tự đánh giá gồm cán bộ chủ chốt của trường, các tổ chức đoàn thể,... Ban thư ký là các cán bộ, giáo viên có kinh nghiệm. Hội đồng tự đánh giá của trường có trách nhiệm xây dựng kế hoạch tổng thể và kế hoạch chi tiết, phân công công việc cụ thể cho từng thành viên. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng viết báo cáo cho từng nhóm chuyên trách.Trong quá trình tự đánh giá, các nhóm công tác và ban thư ký đã tiến hành thu thập, xử lý, phân tích các thông tin, minh chứng, đối chiếu với các tiêu chuẩn, tiêu chí của thông tư số 17/2018/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 8 năm 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục trường tiểu học. Trên cơ sở đó phân tích đánh giá các điểm mạnh và những tồn tại để làm căn cứ xây dựng kế hoạch tìm biện pháp để khắc phục những tồn tại nhằm cải tiến chất lượng giáo dục của nhà trường. Hội đồng Tự đánh giá trường nhận thức rõ trách nhiệm của mình trong việc tự đánh giá, thẩm định bảo đảm sao cho khách quan, công bằng, mô tả chính xác trạng thái trường đã và đang thực hiện; trong quá trình đánh giá có so sánh, đối chiếu với các năm trước nhằm xác định những thành công và hạn chế của trường, từ đó đề ra các giải pháp cụ thể, sát thực tiễn để phát triển trường vững mạnh, toàn diện.

Ban giám hiệu Trường TH Hòa Đông 2