• :
  • :
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG TIỂU HỌC HÒA ĐÔNG 2

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 thành công tốt đẹp

STO - Sau 3 ngày làm việc với tinh thần "Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới", chiều ngày 15-10, tại Trung tâm Văn hóa và Hội nghị tỉnh, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã tiến hành bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và tiến hành phiên bế mạc. Dự phiên bế mạc có các đồng chí: Trần Văn Vụ - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng; Nguyễn Tấn Quyên - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng; các đồng chí nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh qua các thời kỳ.

Trong buổi làm việc chiều ngày 15-10, thay mặt Đoàn Chủ tịch đại hội, đồng chí Trần Văn Chuyện đã thông qua tờ trình Đề án nhân sự Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, do Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 giới thiệu. Theo đó, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIII giới thiệu 19 đồng chí để bầu chọn đại biểu chính thức và đại biểu dự khuyết. Qua thảo luận, đại hội đã tiến hành bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội cấp trên gồm 17 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội cấp trên. Ảnh: M.Linh

Đại hội thông qua Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Sóc Trăng lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 với mục tiêu tổng quát: “Xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa. Tăng cường quốc phòng, an ninh; giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội. Đẩy mạnh phát triển kinh tế gắn với giải quyết tốt các vấn đề xã hội, thích ứng với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường; đưa tỉnh Sóc Trăng phát triển nhanh, bền vững. Phấn đấu đến năm 2030, thu nhập bình quân đầu người bằng bình quân khu vực đồng bằng sông Cửu Long”.

Các đại biểu biểu quyết thông qua nghị quyết đại hội. Ảnh: M.Linh

Để thực hiện mục tiêu này, Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh nhất quán phương châm chỉ đạo trong suốt nhiệm kỳ là: “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới”. Theo đó, phấn đấu thực hiện 23 chỉ tiêu cụ thể gồm:

 (1) Tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) theo giá so sánh năm 2010 bình quân 5 năm (2021 - 2025) đạt 8,0%. 

(2) GRDP bình quân đầu người (theo giá hiện hành) đến cuối nhiệm kỳ đạt 75 triệu đồng/người/năm trở lên.  

(3) Cơ cấu GRDP (theo giá hiện hành) đến cuối nhiệm kỳ khu vực I là 33%, khu vực II 26%, khu vực III từ 37% trở lên, thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm khoảng 4%.  

(4) Sản lượng lúa đặc sản, chất lượng cao đến cuối nhiệm kỳ chiếm trên 80% sản lượng lúa toàn tỉnh.  

(5) Sản lượng thủy, hải sản đến cuối nhiệm kỳ đạt 417.000 tấn trở lên. 

(6) Giá trị sản phẩm thu hoạch trên 1 ha đất trồng trọt và nuôi trồng thủy sản đến cuối nhiệm kỳ đạt trên 250 triệu đồng/ha.  

(7) Lũy kế đến cuối nhiệm kỳ có 72 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới; có 6 huyện, thị xã đạt chuẩn nông thôn mới, hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. 

(8) Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng bình quân mỗi năm từ 21% trở lên.

(9) Giá trị xuất khẩu hàng hóa đến cuối nhiệm kỳ đạt 1,2 tỷ USD.  

(10) Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội đến cuối nhiệm kỳ đạt 97.600 tỉ đồng.  

(11) Thu ngân sách nhà nước trong cân đối đến cuối nhiệm kỳ là 6.500 tỷ đồng.​  

(12) Đến cuối nhiệm kỳ, tỷ lệ huy động trẻ em, học sinh trong độ tuổi đến lớp: nhà trẻ đạt 25%, mẫu giáo đạt 95%; tiểu học đạt 99,5%; trung học cơ sở đạt 98,5%; trung học phổ thông và tương đương đạt 75%.  

(13) Tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia đến cuối nhiệm kỳ đạt 85%.  

(14) Đến cuối nhiệm kỳ, tỷ lệ xã, phường, thị trấn đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế 100%; đạt 30 giường bệnh/10.000 dân, 10 bác sĩ/10.000 dân.  

(15) Đến cuối nhiệm kỳ, tỷ lệ người tham gia bảo hiểm y tế đạt 95,5% dân số; tỷ lệ tham gia bảo hiểm xã hội của lực lượng lao động trong độ tuổi là 45%.  

(16) Đến cuối nhiệm kỳ, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 65%, tỷ lệ lao động qua đào tạo có văn bằng, chứng chỉ là 30%. Tỷ lệ lao động đang làm việc so với tổng số lao động trong độ tuổi là 85%.  

(17) Giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân 2% - 3%/năm; trong đó, giảm tỷ lệ hộ Khmer nghèo 3% - 4%/năm.  

(18) Hàng năm, tỷ lệ dân số đô thị được cung cấp nước sạch qua hệ thống cấp nước tập trung là 93%; tỷ lệ hộ dân nông thôn sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh là 99%.

(19) Hàng năm, tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt đô thị, công nghiệp, dịch vụ được thu gom và xử lý đạt tiêu chuẩn môi trường là 95%; tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt khu dân cư nông thôn, làng nghề được thu gom và xử lý đạt tiêu chuẩn môi trường là 65%.

(20) Phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ 2020 - 2025, tổng số đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh là 53.400 đồng chí. 

(21) Hàng năm, có trên 80% tổ chức cơ sở đảng được xếp loại chất lượng “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” và có dưới 1,5% tổ chức cơ sở đảng “Không hoàn thành nhiệm vụ”. 

(22) Hàng năm, có trên 80% đảng viên được xếp loại “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” và có dưới 1,5% đảng viên “Không hoàn thành nhiệm vụ”.  

(23) Hàng năm, phấn đấu có trên 85% các đoàn thể chính trị - xã hội hoàn thành tốt nhiệm vụ.

 

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2020 - 2025 ra mắt đại hội. Ảnh: Quốc Kiên

Ra mắt và hạ quyết tâm trước đại hội, thay mặt Ban Chấp hành khóa mới, Tân Bí thư Tỉnh ủy Lâm Văn Mẫn hứa nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương cùng các ý kiến đóng góp quý báu của các đại biểu, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh; vận dụng có hiệu quả trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025. Thường xuyên học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ, bản lĩnh chính trị và năng lực công tác; trau dồi phẩm chất đạo đức cách mạng, lối sống trong sáng, lành mạnh, trung thực, gương mẫu, nói đi đôi với làm; xây dựng phong cách làm việc khoa học, dân chủ, sâu sát thực tiễn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Tăng cường đoàn kết, thống nhất về tư tưởng, ý chí và hành động; chấp hành và thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ trong tổ chức và sinh hoạt đảng… Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh sẽ phấn đấu hết mình trên từng cương vị được phân công phụ trách. 

Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng ra mắt đại hội. Ảnh: M.Linh

Tặng hoa cho các đồng chí cấp ủy khóa XIII không tái cử. Ảnh: Quốc Kiên

Đồng chí Lâm Văn Mẫn - Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng khóa XIV phát biểu bế mạc đại hội. Ảnh: Quốc Kiên

Phát biểu bế mạc Đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Văn Mẫn kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, chiến sĩ và nhân dân trong tỉnh phát huy mạnh mẽ tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới” cùng với Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, thách thức, phấn đấu đưa tỉnh Sóc Trăng phát triển nhanh và bền vững.

Tác giả: Quốc Kiên - M.Linh - Ngọc Diễm (Thực hiện)
Nguồn:http://baosoctrang.org.vn/thoi-su/dai-hoi-dai-bieu-dang-bo-tinh-khoa-xiv-nhiem-ky-2020-2025-thanh-cong-tot-dep-41725.html Copy link
Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 55
Hôm qua : 85
Tháng 08 : 1.321
Năm 2022 : 23.722